Kerngroep Friesland

Op 10 september 2005 is de Oud-Katholieke Sint Martinusparochie begonnen met vieringen in Jorwert. Hierdoor is de kerngroep  van de H. THERESIA VAN AVILA in Friesland ontstaan. 7 jaren later, op 27 oktober 2012, heeft de kerngroep haar activiteiten verlegd naar Leeuwarden en worden de kerkdiensten in de Sint-Ceciliakerk Tsjerkepaed 26, 9081 AT Lekkum gehouden.
Hiermee is de Oud-Katholieke presentie na zo’n 200 jaar weer terug in Leeuwarden.

Elke eerste zaterdag van de maand is er om 19.00 uur een eucharistieviering.

Contact persoon voor de kerngroep is Pieter van Hes
Email: ptvhes@xs4all.nl