Links

Groningen

Bewonersorganisatie Zeeheldenbuurt


Parochies Regio:

Amersfoort: Parochie v.d. H. Georgius

Arnhem: Parochie v.d. H. Willibrordus

Friesland: Statie v.d. H. Theresia van Avila

Hengelo: Statie van de H. Lebuïnus, Twente

Andere parochies

Hilversum: Sint Vitusparochie

Utrecht: Parochie v.d. H.H. Maria, Jacobus en Gertrudis


Katholicisme:

Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Oud-Katholieke jongeren

Katholiek Nederland

Getijdengebed abdij Koningsoord

Unie van Utrecht

Anglicaanse Kerk

Orthodoxe parochie Groningen


Overig:

Raad van Kerken Groningen

GSp (Studenten Platform voor Levensbeschouwing)

Nieuw Wij

Bond van Oud-Katholieke vrouwen

Stichting oude Groninger Kerken

Raad van Kerken in Nederland