Eucharistie

Eucharistie is het hart van de eredienst

De heilige eucharistie is in de katholieke Kerk het ware hart van de eredienst, de liturgie bij uitstek, oorsprong en hoogtepunt van het leven van …

Lees meer

Opbouw van de Eucharistie

Globaal valt een eucharistieviering in twee grote delen uiteen: – de dienst van het Woord (Schriftlezingen en verkondiging) – de dienst van de Tafel (het …

Lees meer