Over ons

Wie zijn we als parochie en wat doen we zoal. Dat kunt u vinden op deze pagina.

De Oud-Katholieke parochie van de H. Martinus is een kerk waar jong en oud samenkomt om te ontdekken hoe Gods Woord betekenis heeft in het hedendaagse leven.

Vieren

Elke 1e en 3e (en 5e) zondag komen we samen om naar Gods Woord te luisteren, geopenbaard via de Bijbel en vervuld door Jezus Christus en samen Eucharistie te vieren.

Onze vieringen zorgen voor een mooie balans tussen samen zingen, lezen, bidden en verstillen. Geen drukke concertzaal, maar een mooi klein, rustig en modern kerkgebouw.

Kom ook eens langs en ervaar Gods liefde om u heen.

Een kerk waar jong en oud samenkomt

Bij elke viering organiseren we kinderkerk. Daar horen de kinderen Gods Woord passend bij hun leeftijd. Ze leren daarover na te denken en in hun eigen leven vrucht te laten dragen. Het is tevens een basis voor catechese. Vlak voor het gebed de Heren komen de kinderen terug in de kerk.

Kerkbestuur

Samenstelling Kerkbestuur

Lees meer

Samenwerking

Regionaal pastoraal team. De Oud-Katholieke parochies in het aartsbisdom Utrecht zijn ingedeeld in regio’s.

Lees meer

Parochieblad

Het parochieblad verschijnt 3x per jaar. De parochiebladen worden als nieuws geplaatst.

Lees meer

Parochiebrieven

Parochiebrieven worden op de nieuwspagina gepubliceerd.

Lees meer

Geschiedenis

De Oud-Katholieke Sint Martinusparochie valt onder het aartsbisdom Utrecht. Dit heeft te maken met het feit dat de territoriale indeling van 1559 grotendeels vacant is, …

Lees meer

Groepen

Lees meer

Grace Church

Grace Church Groningen started gathering in 2012, bringing together people whose desire is to know Jesus and make Him known in our city. Led by …

Lees meer