Goede Week en Pasen

Onderstaand vindt u de diensten en vieringen in de Goede Week en met Pasen in de Oud-Katholieke kerk van Groningen. U bent van harte uitgenodigd om deze periode met ons mee te maken.

13 april
zaterdag

Palmpaasstokken versieren

15.00 uur
14 april zondag Palmzondag viering, begin van de Goede Week 11.00 uur
    Koper poetsen ca. 14.00 uur
17 april  

Chrismamis kathedrale kerk Ste Gertrudis,

Willemsplantsoen 2, Utrecht

19.30 uur
18 april Witte Donderdag Instelling van het heilig avondmaal, eucharistieviering 20.00 uur
19 april  Goede Vrijdag
Lauden   8.00 uur
    Meditatieve viering bij het kruis
15.00 uur
   

Heilige dienst met lezingen en gebeden en kruisverering

Hierbij kunt u bloemen meenemen voor de verering

20.00 uur
20 april
Stille Zaterdag Paaswake, avondviering met eucharistie 21.30 uur
21 april Paaszondag Hoogfeest van Pasen, Anglicaanse viering
10.30 uur

Over de diensten en vieringen

Op Palmzondag zijn we begonnen met de herinnering aan de vreugdevolle intocht van Jezus in Jeruzalem. We liepen in processie over straat en door de kerk met onze palmtakjes. Tijdens de viering hoorden we in de lezingen dat de situatie in Jeruzalem omslaat. ‘Kruisigt Hem, kruisigt Hem’ horen we de mensen roepen. Met deze woorden gaan we de passietijd in.

Op de woensdag tijdens deze Goede Week vindt de Chrismamis plaats in de Kathedrale kerk in Utrecht. In deze viering, waarin de aartsbisschop van Utrecht mgr. Joris Vercammen voorgaat, zullen de heilige oliën, het heilig chrisma en de oliën voor de zieken en de geloofsleerlingen worden gewijd. In deze viering komen we samen met vele vertegenwoordigers van de parochies van het aartsbisdom.

Donderdag vieren we met elkaar het instellen van het heilig avondmaal en gedenken we daarmee de laatste maaltijd die Jezus hield met zijn leerlingen voordat hij overgeleverd en gevangengenomen werd. Tijdens deze viering wordt de altaarbekleding weggehaald, de kaarsen gedoofd, het waar normaal het H. Sacrament staat in de kerk is leeg en donker het sacrament is naar een rustaltaar gebracht. Het zachte licht in ons altaar, ambo en doopvont herinnert ons aan de lege plek die achterblijft. Met de woorden “Staat op, laat ons (van hier) gaan” eindigt de dienst. De zegen wordt niet gegeven en er wordt geen slotzang gezongen. We verlaten de kerk in stilte.

We komen op Goede Vrijdag bij elkaar op het uur (15.00u ‘s middags) dat Jezus stierf aan het kruis om samen stil te zijn. ‘s Avonds zingen we, bidden we en lezen we het passieverhaal volgens Johannes en kunnen bij het kruis bloemen neerleggen.

Op zaterdag komen we in de avond in het donker van de nacht samen. Op deze avond vindt er wederom een omslag plaats. De duisternis zal wijken voor het Licht. We wijden het vuur en we wijden de Paaskaars. Deze kaars die symbool staat voor het Licht van Christus zal vele andere lichtjes ontsteken. Met deze zee van licht heffen we het gloria aan. Eer aan God in de hoge! De Heer is waarlijk opgestaan! Hallelujah!

Met de vreugde van de Paasnacht nog in ons lijf vieren we, geleid door de Anglicanen, op Paaszondag de hoogmis van Pasen.