Parochiebrief 3-5-2024 No. 111

De vorige parochiebrief was door omstandigheden korter uitgevallen dan de bedoeling
was. Hieronder volgt een korte inhaalslag.
Als parochie mogen we terugzien op een goede viering van de Goede Week en Pasen.
In de vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag waren ook gasten aanwezig. Gelet
op de aard van deze vieringen vindt er geen begroeting bij de uitgang en koffiedrinken
na de dienst plaats, waardoor jammer genoeg nader contact met hen niet mogelijk was.
De Paaswake was een feestelijke viering met een goed gevulde kerk. Priester Robin
Voorn functioneerde als diaken en de nieuwe Paaskaars werd geplaatst op een andere
kandelaar dan voorheen. Deze nieuwe kandelaar, die beter bij het interieur van onze
kerk past dan de vorige, is afkomstig uit de kerngroep Friesland. De kandelaar is wel een
stuk hoger met als gevolg dat als de Paaskaars moet worden aangestoken er op een
stoel moet worden geklommen! Na afloop van de Paaswake kon er nu wel een zeer
geanimeerd samenzijn plaatsvinden!

ga naar parochiebrief