Mediteren en bidden

Stilte in Stad

Mediteren en bidden is iets wat veel mensen willen doen, maar waarbij het prettig is als je het samen kan doen. Bij ‘Stilte in Stad’ heeft iedereen de mogelijkheid om samen te mediteren en te bidden. Stilte in Stad is een initiatief van de Oud-Katholieke parochie van de H. Martinus in Groningen. Dit doet zij in samenwerking met de WCCM, de Nederlandse tak van de oecumenische Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie (World Community for Christian Meditation, WCCM). Zij stelt zich ten doel om meditatie, zoals onderwezen door John Main, te beoefenen en te bevorderen.

Contemplatief bidden

Meditatie vanuit de christelijke traditie is een heel oude, maar ook moderne manier van contemplatief bidden. De methode werd herontdekt door de benedictijner monnik John Main (1926-1982) en biedt een reële opening voor het beoefenen van spiritualiteit in het dagelijkse, soms heel drukke, bestaan.

In de drukte van de stad Groningen van alle dag, willen we op die manier een plek bieden voor verstilling, meditatie en gebed, zodat u de gelegenheid krijgt om Christus zelf te ontmoeten. Dit doen we door dagelijks de dagkapel in Groningen open te stellen voor het branden van een kaarsje (meestal tussen 10.00u en 18.00u), maar ook door samen te mediteren en te bidden.

Meditatiegroep

Elke dinsdagavond ( uitzonderingen daargelaten) is er om 19.00u een christelijke meditatiegroep. De meditatie is vrij toegankelijk en de kerk is open vanaf 19.00u. Om 19.25u wordt de kaars aangestoken en is er stilte. We begroeten dan ook niemand meer. De meditatie begint met een kort inleidend gebed en een korte inleiding tot de stilte zodat we een goede houding aannemen en lichaam en geest tot rust komen. Daarna mediteren we 15 minuten in stilte. Wanneer de gong weer klinkt wordt er een tekst gelezen uit de Bijbel of een andere christelijke bron. Hierna zijn we nog ongeveer 10 minuten stil voor meditatie. We komen terug uit de stilte en sluiten af met het ‘Onze Vader’ en een korte zegenbede. Daarna kunt u blijven voor de completen. Dat is het afsluitende gebed van de dagelijkse gebeden.

Soms is er op de eerste dinsdag van de maand om 20.00u de gelegenheid tot napraten aan de hand van de tekst die we hebben gelezen bij de meditatie, dan bidden we geen completen.

Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage om de kosten te dragen is meer dan welkom.

Wilt u meedoen, dan kunt u contact opnemen met de pastoor, of loop gewoon eens binnen bij onze kerk aan de Witte de Withstraat 2 in Groningen.

Completen

De completen behoren tot het laatste deel van het kerkelijk officie. Voor het eerst wordt hier in de 6e eeuw melding van gemaakt. De Benedictijnse …

Lees meer

Gebed des Heren

Het gebed des Heren is het gebed dat Jezus ons zelf geleerd heeft. Tot op de dag van vandaag bidden christenen wereldwijd dagelijks dit gebed. …

Lees meer