Pastoraat en Diaconie

Kerk zijn is niet een teruggetrokken op een eilandje leven en de samenleving buitensluiten. De Kerk is juist betrokken op die samenleving en ziet het als haar taak om de samenleving te steunen, maar ook kritisch de ontwikkelingen van die samenleving te volgen. Daarom is de Oud-Katholieke Kerk in meerdere steden actief in het citypastoraat zoals in Rotterdam en straatpastoraat in Leiden.

Op deze pagina proberen we aan te geven op welke manier de sint Martinusparochie daaraan vorm zou kunnen geven in Groningen, want het is een proces dat niet stil staat maar om uitbreiding van taken vraagt.

Meer informatie volgt. Het zou ontzettend fijn zijn wanneer mensen van binnen en buiten de parochie willen meedenken daarbij. Voor vragen, tips en ideeën over hoe de kerk een plek in de stad kan worden kunt u contact opnemen met de pastoor en het kerkbestuur.

Kerk en buurt

De Oud-Katholieke Sint Martinusparochie is gevestigd aan de Witte de Withstraat 2 in Groningen. Deze straat bevindt zich in de Zeeheldenbuurt. De Sint Martinusparochie vindt …

Lees meer

Studenten

GSp (Studentenplatform voor Levensbeschouwing)

Lees meer

Diaconaat

Welkom op deze pagina over diaconie. U bent hier gekomen omdat u informatie wilt of omdat u hulp nodig heeft. Graag willen we daarom op …

Lees meer

Missie Sint Paulus

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland ondersteunt vanuit de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus Missie en Diaconaat kerken in het buitenland bij hun missionaire en diaconale activiteiten, …

Lees meer

Koffieochtend

Wekelijks hebben we op vrijdagochtend een koffieochtend in de Oud-Katholieke Kerk in Groningen. Dit doen we samen met de Bewonersvereniging van de Zeeheldenbuurt. Hier kunnen …

Lees meer