Vieringen

Zondagse viering

1e en 3e (en 5e) zondag van de maand om 11.00u (tenzij anders aangegeven) Oud-Katholieke eucharistievieringen.

2e en 4e zondag van de maand om 10.30u Anglicaanse eucharistievieringen in de Engelse taal

Adres:
Witte de Withstraat 2
9726 EC Groningen

Tot de heilige Communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun kerkgemeenschap deelnemen aan de tafel van de Heer en met ons zijn tegenwoordigheid willen vieren. Het is Christus zelf die ons uitnodigt, Hij is de gastheer.

Weekdagen

Op dinsdagavond is er om 19.00u een meditatiegroep.

Meer informatie ziet u in de agenda.

Zie de agenda voor de volgende vieringen.

Eucharistie

Lees meer

Ochtendgebed

Helaas kunnen deze niet meer plaatsvinden omdat onze pastoor niet in Groningen woont, we hopen dat ter zijner tijd onze pastoor weer in de pastorie …

Lees meer

Speciale dagen

Lees meer