PAROCHIEBLAD (NA)ZOMER 2021

LITURGIE RONDOM DOOD EN UITVAART

In onze Groningse parochie is de meerderheid van de actief betrokken leden niet opgegroeid in de traditie van de Oud-Katholieke Kerk, maar afkomstig uit een andere christelijke traditie. De viering van de eucharistie op zon- en feestdagen is het centrum van ons aller geloofsbeleving. Door de bijzondere situatie van onze parochie als een uitgestrekte diasporagemeenschap zijn allerlei vormen van liturgie, die als een krans rondom de eucharistie liggen, onbekend. Dit geldt ook voor de liturgieën bij bijzondere momenten in het leven van de mens: van geboorte tot dood. Begrijpelijk, maar wel jammer. Daarom ben ik blij dat mij gevraagd is in dit nummer dat rondom Allerheiligen en Allerzielen (de gedachtenis van alle overledenen) verschijnt, “wat” te schrijven over de dood en begrafenis/crematie van een kerklid. Want wanneer een christen is gestorven, begeleidt de kerk de gestorvene naar het graf en biedt zij de achtergeblevenen in een rijke liturgie met het evangelie van Jezus Christus troost.

ga naar de parochieblad