Parochiebrief 17-2-2023; No. 2023.3. (74)

Van de pastoor –

Aswoensdag 

De veertigdagen op weg naar Pasen beginnen op Aswoensdag 22 februari. In onze parochiekerk is er dan om 19.30 uur een eucharistieviering met daarin de zegening en oplegging van de as. In het kort houdt dit het volgende in: terwijl de priester het as op het hoofd van iedere gelovige strooit, zegt hij tegen ieder afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”. Deze uitspraak confronteert ons met onze beperktheid en onze stoffelijkheid, onze sterfelijkheid. 

 Inhoud: 

1. Van de pastoor 

2. Naar Pasen toe en van Pasen uit – overweging 

3. Vastenactie 2023 – weeskinderen in Oost Congo 

4. Het nieuwe tabernakel 

5. Diocesane livestreamvieringen 

6. Hoe wij vieren 

7. Thuiscollecte 

8. Veilige kerk 

9. Agenda vieringen 

10. Contact 

ga naar de Parochiebrief