Parochiebrief Groningen 3-3-2023; No. 2023.4. (75)

Van de pastoor –

 Onze eerstvolgende eucharistieviering is a.s. zondag 5 maart om 11.00 uur. Wij vieren dan de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Centraal staat in de lezingen het evangelieverhaal van de verheerlijking van de Heer op de berg. Op de berg – waar Christus in gebed is – verschijnen aan Hem Mozes en Elia, de vertegenwoordigers van Wet en Profeten. Daar op de berg wordt aan Petrus, Jacobus en Johannes de heerlijkheid van Christus geopenbaard. Voordat Hij te Jeruzalem zijn Paasweg, zijn uittocht zou volbrengen, waar Hij moest lijden en sterven om in heerlijkheid te verrijzen, wordt Christus aan zijn drie meest intieme leerlingen geopenbaard als de geliefde Zoon, in wie God zijn welbehagen heeft. 

ga naar de Parochiebrief