Parochiebrief Groningen 17-3-2023; No. 2023.5. (76)

Van de pastoor –

 Onze eerstvolgende eucharistieviering is a.s. zondag 19 maart om 11.00 uur. Wij vieren dan de vierde zondag van de Veertigdagentijd. Voorganger in deze viering is mgr. Bernd Wallet, onze aartsbisschop, die onze parochie in dit weekend bezoekt voor een werkbezoek. 

Centraal staat in de lezingen het evangelieverhaal van de blindgeborene (Johannes 9, 1-39). Dit was een typische dooptekst in de jonge Kerk, die in de veertigdaagse voorbereidingstijd op Pasen gelezen werd in de aanloop tot de doopbedieningen in de Paaswake. Het is het verhaal van een blindgeborene, die zich moet gaan wassen in de vijver van Siloam, met water waaraan de joden een messiaans karakter toekenden. Door de wassing komt de blinde tot het licht. In de jonge Kerk werd de doop ook “de verlichting”, het tot het licht komen genoemd. Bij de genezing van de blindgeborene onderstreept de evangelist hoe Jezus het licht voor de wereld is. Hij is het licht komen brengen in de duisternis. 

ga naar de Parochiebrief