Parochiebrief H. Martinus Groningen 18-8-2023;  No. 2023.14

Van de pastoor –

 Afgelopen dinsdag was het volgens de kerkelijke kalender het hoogfeest van het Ontslapen van de H. Maagd Maria. In onze Nederlands Oud-Katholieke Kerk hebben we afgesproken dat in alle parochies dit feest op de zondag daarna gevierd wordt. De reden ligt nogal voor de hand: in de praktijk is de viering van dit feest op een doordeweekse dag niet haalbaar of zal het aantal kerkgangers gering zijn. 

De prefatie van het eucharistisch gebed op deze feestdag geeft aan waarom wij deze dag vieren… en beschrijven haar levensgang van de aankondiging door Gabriël tot onder het kruis van Jezus, haar zoon. Vers 5 beschrijft dat Maria, de weg ging van alle mensen en dat zij zoals al wat leeft van deze aarde werd gescheiden, om in Gods rijk te worden ontvangen (cf. het gebed over de gaven op deze dag). Het gezang doet dit aan de hand van een in het oosterse christendom gebruikelijke voorstelling , waarbij Christus zijn moeder als een kind in windsels met zich meeneemt naar God. 

ga naar de Parochiebrief