Parochiebrief H. MARTINUS te Groningen  24-12-2023; No. 103. 

Eerstkomende vieringen 

Zondag 24 december, 21.00 uur – Kerstnachtmis 

Zondag 31 december, 11.00 uur – Zondag na Kerstmis 

Van de pastoor –

Als ik dit schrijf bereiden wij ons ook in onze parochie voor op het vieren van Kerstmis, het feest van de geboorte van Jezus Christus, de Koning van de vrede zoals de introïtus, de traditionele inleidingszang van de Kerstnachtmis Hem noemt. In het evangelieverhaal dat wij in de Kerstnachtmis zullen horen zingen de engelen in de velden van Bethlehem “Glorie aan God in de hoge en vrede op aarde aan mensen van zijn welbehagen”. Wij zingen dat in die viering ook letterlijk en figuurlijk op velerlei wijze en wij doen dat in een wereld waarin voor miljoenen mensen op aarde de vrede ver te zoeken is. Kun je gelet op die situatie maar niet beter in de Kerstnacht een toontje – of misschien wel vele toontjes – lager zingen? Nee, ik denk het niet. Juist ons zingen op verhoogde toon over vrede op aarde – en dat ook nog eens steeds weer herhalen – is ons protest tegen alle vormen van geweld en onderdrukking die vrede op aarde voor zoveel mensen ver weg doet zijn. Het is ook ons gebed tot God, ons beroep op Hem: “Scheur nu de hemel open, daal op aarde neer!” (cf. Jesaja 63, 19), laat komen het beloofde Rijk van vrede en gerechtigheid van Jezus Messias, geboren in Bethlehem. 

Ik hoop dat als wij in de Kerstnacht net de herders in het Kerstverhaal neerknielen bij het Kind in de kribbe, dat wij dan iets mogen ervaren van de doorbraak van een andere, een omgekeerde wereld, dat dit Kerstfeest een blijvende bemoediging mag zijn voor ons bestaan. 

ga naar de Parochiebrief