Parochiebrief H. MARTINUS TE GRONINGEN 15-12-2023; No. 2023.2 

 Eerstkomende vieringen 

Zondag 17 december, 11.00 uur – eucharistieviering; derde zondag van de Advent – Zondag Gaudete – verblijdt u in de Heer te allen tijde. 

Zondag 24 december, 21.00 uur – Kerstnachtmis 

Van de pastoor  –

Deze week een niet al te uitgebreide parochiebrief. Kerstmis staat bijna voor de deur en dan krijgt u een uitgebreidere parochiebrief en zal er ook nog eens een parochieblad – waar Adrie Paasen druk mee bezig is – verschijnen. 

Komende zondag 17 december, de derde zondag van de Advent, mogen we als oud-katholieke parochie Groningen samenkomen en in de eucharistieviering samen uitzien naar de komst van Christus. Deze zondag wordt zondag Gaudete genoemd, naar het woord uit de brief van Paulus aan de christenen van Filippi, waarmee de traditionele Gregoriaanse introïtus, de inleidingszang op deze zondag begint. “Verblijdt u in de Heer te allen tijde.” (Brief aan de Filipppenzen 4:4). De nadruk ligt op de zekerheid en het vertrouwen dat God nabij is. 

Een ontregelende groet – In het Lucasevangelie (1:26-38) krijgt Maria bezoek van de engel Gabriël. ‘Gegroet Maria,’ zegt hij, ‘Ave Maria’ in het Latijn. Deze annunciatie of Maria-Boodschap is veelbezongen en wordt vaak op schilderijen afgebeeld. Het woord engel duidt op een boodschapper, in de Bijbel vaak een hemelse gezant. Met andere woorden: engelen brengen de hemel dichterbij. Gabriël is een van de weinige engelen die in de Bijbel een naam krijgen. Maria ‘schrok hevig.’ 

Ga naar de Parochiebrief