PAROCHIEBRIEF  H. MARTINUS TE GRONINGEN 18-2-2024; No. 106.

 Eerstkomende viering – Zondag 18 februari, 11.00 uur – eerste Zondag van de Veertigdagentijd 

Van de pastoor –

 Afgelopen woensdag 14 februari werd er in de media op allerlei manieren aandacht gegeven aan het feit dat het die dag Valentijnsdag was. Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met bijvoorbeeld cadeautjes, bloemen of kaarten en op die manier gaat daar heel wat geld bij om. Deze dag is vernoemd naar de heilige martelaar Valentinianus, die op die dag in de tweede eeuw de marteldood omwille van zijn geloof in Christus geleden zou hebben. De verbinding tussen deze heilige en de aan de romantische liefde gewijde dag is nogal gezocht, maar hoe dat ook zij de commercie heeft onze heilige helemaal ingepakt. 

Dat op 14 februari dit jaar ook Aswoensdag – het begin van de veertigdaagse voorbereidingstijd op het Paasfeest – viel, kreeg aanzienlijk minder tot geen aandacht. Aswoensdag is voor katholieke en tegenwoordig ook voor veel reformatorische christenen een belangrijke dag als de eerste dag van de Veertigdagentijd. 

Vanaf het einde van de derde eeuw kwamen in de Kerk de veertig dagen voor Pasen in zwang als een doorlopende tijd van vasten en boete, naar analogie van de veertig dagen die Jezus zelf vastend in de woestijn had doorgebracht (het evangelie van de eerste zondag van de Veertigdagentijd). Jezus deed dat om zich voor te bereiden op zijn levenstaak: de verkondiging in woord en daad van Gods liefde voor de mensen, het wegvoeren van de mensheid uit de slavernij van dood en zonde (zo één van van de gebeden in Veertigdagentijd). Zijn levensweg zou Hem uiteindelijk via kruis en graf naar de opstanding uit de dood brengen, een weg waarop wij Hem mogen volgen om met Hem te verrijzen tot een nieuw en eeuwig leven. 

Ga naar de Parochiebrief