Parochiebrief  H. MARTINUS te Groningen 2-2-2024; No. 105.

 Eerstkomende viering 

Zondag 4 februari, 11.00 uur – vijfde zondag na Epifanie 

Van de pastoor –

 In onze Oud-Katholieke Kerk van Nederland eindigt de Kersttijd op de veertigste dag na Kerstmis, het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, bij de meeste mensen beter bekend als Maria Lichtmis. Omdat de vieringen zowel in Friesland als in Groningen in de buurt van 2 februari na deze datum vallen, wordt dit feest – met zijn geliefde kaarsenprocessie – dit jaar niet gevierd. Van de liturgische kleur wit, gaan we nu twee weken over op de kleur groen. Dit is niet de kleur van “groen, niets te doen”, maar de kleur van het ontluikende groen, de kleur van de hoop. Op Aswoensdag 14 februari wordt de kleur dan paars, de kleur van boete en inkeer. 

Om toch nog iets mee te krijgen van het “overgeslagen” feest van Maria Lichtmis, het schilderij van Isaäc Israëls, waarop hij de kaarsenprocessie in onze Haagse parochiekerk in 1881 afbeeldde en het gebed dat de kaarsenprocessie afsluit. 

Aswoensdag 

Aswoensdag wordt in onze parochie op geen van beide kerkplekken met een eucharistieviering met daarin de asoplegging gemarkeerd. Op zondag 18 februari zal echter aan het begin van de eucharistieviering in Groningen de zegening en oplegging van de as plaatsvinden. 

Ga naar de Parochiebrief