PAROCHIEBRIEF  H. MARTINUS TE GRONINGEN  1-6-2024; No. 113

 Eerstkomende viering – Zondag 2 juni, 11.00 uur – Tweede zondag na Pinksteren 

Van de pastoor –

 A.s. zondag 2 juni is al weer de tweede zondag na Pinksteren. Priester Elsa Westberg zal in deze viering voorgaan. Zij is priester van de Kerk van Zweden, een kerk waarmee wij sinds enkele jaren in kerkelijke gemeenschap staan, waardoor zij ook in onze vieringen in de eucharistie kan voorgaan. Velen van u zullen haar al kennen. Zij bezoekt regelmatig de vieringen in Groningen, heeft al enkele malen aan het altaar geassisteerd, gepreekt en de voorbeden gedaan. Hieronder stelt Elsa zich ook nog eens kort voor aan diegenen onder u die haar nog niet kennen. 

Zelf breng ik dit weekend samen met aartsbisschop Bernd en kanunnik Marieke Ridder een bezoek aan de Oud-Katholieke parochie van de H. Theresia van Avila op het voormalige Noordfriese eiland Nordstrand. Op deze manier willen wij namens het Metropolitaan Kapittel van Utrecht de verbondenheid van de Kerk van Utrecht met deze parochie, die tot 1920 deel van ons bisdom was, tot uitdrukking brengen. 

Ga naar de Parochiebrief