PAROCHIEBRIEF  H. MARTINUS TE GRONINGEN; 29-6-2024 no. 114

Van de pastoor –

 Werk aan de kerk 

Afgelopen maandag 24 juni kon er dan eindelijk begonnen worden aan het herstel van onze kerkruimte. Altaar, doopvont, lezenaar en orgel evenals de vloer werden veilig ingepakt. Alle verdere beweegbare meubilair werd naar sacristie, gemeentezaal en gang verplaatst. Maar na een dag bleek er al een nog niet ontdekt probleem op te duiken: de vochtplek links boven het orgel, dat zich aanvankelijk niet zo erg had laten aanzien, bleek toch gecompliceerder te zijn! Dus dat moet ook worden aangepakt. Ondertussen gaat het werk overigens gewoon door. Dank zij het persoonlijke archief van onze oud-pastoor Victor Scheijde kon de juiste kleur van de muren worden achterhaald. 

Er wordt nog steeds naar gestreefd dat de kerk op 14 juli weer “bedrijfsklaar” zal zijn. Het werk in de woning boven de kerk (de pastorie) zal in de maand augustus worden gedaan. 

Ga naar de Parochiebrief