Gemeenschap met de Kerk van Zweden

Het streven naar eenheid is een essentieel onderdeel van de zending van de Kerk. Daarom heeft het oud-katholicisme zich vanaf het begin ingezet voor de oecumene. In 2009 hebben de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht en de Kerk van Zweden een dialoogcommissie ingesteld. Als gevolg daarvan werd in 2013 aanbevolen dat er voldoende basis was om een kerkelijke gemeenschap in te stellen. Op 23 november 2016 werd dit „Utrecht-Uppsala Akkoord“ in Uppsala ondertekend door aartsbisschoppen Antje Jackelén van Uppsala en Joris Vercammen van Utrecht. Er staat:

Wij komen overeen de gemeenschap van onze twee Kerken te erkennen op basis van ons dialoogverslag „Utrecht en Uppsala – naar een kerkelijke gemeenschap“.

ga naar de Unie van Utrecht folder