Parochiebrief 19-11-2021 No. 2021.26 (49)

 Onze wereld en ons land beleven zware tijden. Een paar maanden geleden leefde de hoop dat de coronamaatregelen begin november zouden kunnen worden afgeschaft en dat wij allen onze vrijheid van bewegen en handelen zonder gevaar voor onze en andermans gezondheid zouden terugkrijgen. De in razendsnel tempo oplopende besmettingsgraad in ons land heeft veel maatregelen om die te proberen in te dammen teruggebracht. Gelukkig kunnen onze vieringen blijven doorgaan, maar een aantal maatregelen die ons moeten beschermen zijn teruggekomen. U kunt ze verderop lezen. 

 De aanhoudende epidemie en de maatregelen die genomen worden – waarmee niet iedereen het eens is – en daarbij ook nog eens de zorgen om de klimaatverandering en in de provincie Groningen de aanhoudende problemen veroorzaakt door de aardbevingen, zorgen naast zorg en angst ook voor een verharding in de onderlinge verhoudingen in onze samenleving en een verruwing in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Ik hoop van ganser harte dat we in onze samenleving met respect voor elkaar en elkaars overtuigingen proberen onze samenleving voor iedereen leefbaar te houden en dat wij samen willen werken om aan de epidemie een einde te maken. 

ga naar de parochiebrief