PAROCHIEBRIEF 29-1-2022 NO.2022.2. (54)

Van de pastoor –

 We kunnen weer vieren  –  Meer dan anderhalve maand waren de deuren van onze kerk voor vieringen van de eucharistie gesloten. Kerst en Epifanie – feesten van de verschijning van Christus in onze wereld – konden we voor het tweede achtereenvolgende jaar niet vieren. Maar gelukkig zijn de coronamaatregelen nu zodanig versoepeld, dat we als parochianen weer samen mogen kunnen om te vieren, om God en elkaar rondom het altaar te ontmoeten. A.s. zondag 30 januari valt nog net in de Kersttijd, die loopt van de Kerstnacht (24 december) tot en met het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, vaak beter bekend als Maria Lichtmis (2 februari). 

Dit laatste feest van de Kersttijd wordt, als het niet op een zondag valt, in onze kerk op de zondag daarvoor gevierd. Hierdoor kunnen wij a.s. zondag dit feest van de verschijning van Christus in onze wereld vieren. Het werd al halverwege de 4e eeuw in de kerk in het oosten gevierd. De nadruk lag en ligt niet op Maria, maar op Jezus. Het feest heet in de orthodoxe kerken tot op de dag van vandaag “Ypapanti” = “Ontmoeting”. Bedoeld wordt de ontmoeting van Jezus met zijn volk Israël in de personen van Simeon en Anna. 

Dit feest is het sluitstuk van een drietal “Kerst”ontmoetingen:

1) met de herders; 

2) met de drie wijzen uit het oosten;

3) met Simeon en Anna. 

Maar deze “Ontmoeting” gaat ook over Jezus’ ontmoeting met de God van zijn volk. Immers Hij wordt bij deze gelegenheid aan God opgedragen in de tempel; als eerstgeborene behoorde Hij op bijzondere wijze aan God toe, zoals het evangelieverhaal van Lukas vertelt. 

ga naar de parochiebrief