PAROCHIEBRIEF 2-3-2022; No. 2022.4. (55)

ASWOENSDAG – begin van de Veertigdagentijd 

 Begin van de Veertigdagentijd in een wereld met oorlog en onrust 

Terwijl veel mensen in Nederland vorige week reikhalzend uitzagen naar het loslaten van de meeste beperkingen in verband met de corona-epidemie en – te oordelen naar de beelden die ik zaterdagochtend op het journaal zag – daarvan direct letterlijk en figuurlijk met volle teugen van gingen genieten, werd elders in Europa het ondenkbare de nieuwe bittere realiteit: oorlog. 

Een machthebber die met nationalistische leuzen tegen alle internationale verdragen in een buurland aanvalt. Het gevolg is dood en verderf, stromen vluchtelingen en de angst voor escalatie. 

De machthebber in het Kremlin verkoopt dit alles met een hele hoop bombastische retoriek, waarbij hij zijn tegenstanders afschildert als het vleesgeworden kwaad om zijn eigen kwade daden te rechtvaardigen. 

Toen ik flarden van die tirades op de televisie zag, bekroop mij het gevoel dat daar de machten van het kwaad, die we veilig opgeborgen dachten, uit de krochten van de hel waren losgebroken. 

De klassieke zonden blijken nog springlevend: hoogmoed en eigenwaan, het recht van de sterkste en van het eigenbelang en noem maar op. 

ga naar de Parochiebrief