Parochiebrief 4-6-2022; No. 2022.10. (61) PINKSTEREN

 Zondag 5 juni viert de kerk het feest van de vijftigste dag van Pasen, Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Die dag is er om 11.00 uur een feestelijke eucharistieviering in onze Groningse parochiekerk. 

Met ingang van 1 juni zijn de beperkende maatregelen voor de vieringen in onze kerk opgeheven. Dat betekent dat de wijwaterbakjes weer gevuld zullen worden en dat bij de vredegroet mensen, als zij dat willen, elkaar weer een hand kunnen geven. Drinken uit de kelk is hiermee ook weer toegestaan. Wat dit laatste betreft zullen wij in onze parochie nog even wachten en hoor ik graag uw mening hierover. 

Als overweging treft u dit keer geen tekst van mijn hand, maar een tekst die ik in mijn mail vond in de Nieuwsbrief van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het gaat over de trouw van Ruth, de vrouw naar wie een klein, maar mooi boek in het Oude Testament is genoemd. Dit boekje wordt in de synagoge op Sjavoeot, het joodse Pinksterfeest, gelezen. Omdat dit jaar het joodse Sjavoeot en christelijke Pinksteren op één dag vallen, werd dit stukje in de nieuwsbrief opgenomen. 

ga naar de Parochiebrief