PAROCHIEBRIEF 17-6-2022; No. 2022.11. (62)

Wie is God? Wat is God? Hoe is God? 

Dat zullen wij christenen – laten we daar eerlijk in zijn – wel nooit precies en volledig kunnen zeggen. Wij kunnen hoogstens wat hakkelen en stotteren over Hem. Je moet iets zeggen, je wilt iets zeggen en je kunt het niet zeggen. Het is met de belijdenis van ons geloof in God als met een liefdesverklaring. Hoe moeten wij onze liefde onder woorden brengen? Hoe moeten wij ons geloof in God onder woorden brengen? 

We willen het, we voelen ons er toe gedrongen en tegelijkertijd voelen we ons verlegen, onze woorden schieten te kort, we stamelen maar wat om zo toch iets te kunnen zeggen over wat er in ons hart leeft over onze geliefde, over onze Geliefde. 

We hebben een Stem gehoord en we willen daarop antwoorden. En wat hebben we gehoord? Als we ons oor te luisteren leggen bij de woorden van de Bijbel en de woorden die de kerk van alle eeuwen en plaatsen de Bijbel na spreekt, dan horen we dat het getuigenis over God meervoudig is. 

Hij is het begin en het einde, alfa en omega, altijd en alom, Hij is schepper en herschepper, Hij is de bevrijder die de mensen van donker naar licht, van slavernij naar vrijheid, van dood naar leven brengt, Hij doet ons geloven, zien wat nooit is geweest, Hij is… 

ga naar de Parochiebrief