Parochiebrief 2-11-2022; No. 2022.17. (68)

Van de pastoor –

Komende zondag 6 november viering H. Willibrord, apostel der Nederlanden. 

De eerstkomende eucharistieviering in de Groningse parochiekerk is a.s. zondag 6 november om 11.00 uur. Voorganger in die dienst is Joke Kolkman, de pastoor van Egmond. Gevierd wordt die dag het feest van de H. Willibrord, apostel der Nederlanden en eerste bisschop van Utrecht. De eigenlijke feestdag van Willibrord is op 7 november, maar in onze kerk is besloten dat dit wordt gevierd op de dichtstbijzijnde zondag. De heilige Willibrord is als hun apostel, eerste geloofsverkondiger, de patroon van de christenen in Nederland, katholieken (oud- en rooms) en protestanten. Daarom is dit feest niet een feestje van de Kerk van Utrecht, maar van de gehele oecumene. 

Oecumene is een opdracht van de kerken in de 21e eeuw. Sinds het midden van de 20e eeuw is in de verhoudingen tussen de grote en kleine christelijke kerken en stromingen veel ten goede veranderd. Dankzij de oecumenische beweging is op veel plaatsen vriendschap ontstaan waar eerder onverschilligheid of zelfs vijandschap tussen geloofsgemeenschappen heerste. Maar daarmee zijn we er nog niet. Oecumene is nog steeds een opdracht die zeer de moeite waard is en waarvoor onze Oud-Katholieke Kerk zich van harte wil inzetten, haar zelfs als één van haar bijzondere opdrachten ziet. Het geloof, de hoop en de liefde, die grote gaven van het christelijk geloof, zoals de apostel Paulus die in de eerste brief aan de Korintiërs opsomt, moeten in alle christenen worden vermeerderd, om in onze dagen op een geloofwaardige en aanstekelijke manier het evangelie dat Willibrord aan onze voorouders is komen verkondigen aan onze tijdgenoten door te geven. 

ga naar de Parochiebrief