Parochiebrief 14-1-2023; No. 2023.1. (72)

 Van de pastoor –

De eerstkomende viering is op zondag 15 januari om 11.00 uur. In deze dienst van Schrift en Gebed wordt de Doop van de Heer in de Jordaan gevierd. Dit is één van de drie “momenten” van het feest van Epifanie, de verschijning van de Heer aan de volken. 

De antifoon bij de Lofzang van Maria op Epifanie (Kerkboek, no. 179) brengt dat als volgt onder woorden: Deze dag is voor ons het feest dat niet aan één, maar aan drie mysteriën gewijd is: 

  • heden leidt een ster de wijzen naar de kribbe, 
  • heden is ter bruiloft water tot wijn geworden, 
  • heden is heeft Christus van Johannes in de Jordaan de doop willen ontvangen; 

en dat alles is om onze redding. Halleluja. 

ga naar de Parochiebrief