Mededelingenbrief Friesland en de Noordoostpolder 17-1-2023; no 2023.1. (62)

Van de pastoor –

 Op 7 januari vierden we het hoogfeest van Epifanie, de openbaring van de Heer aan de volken. Op die dag stond centraal het verhaal van de komst van de wijzen uit het oosten, die door een ster geleid naar Bethlehem kwamen om daar de pasgeboren Messias van de Joden en de volkeren te aanbidden. Epifanie is vanouds echter een feest met meerdere “lagen”. In de Orthodoxe kerken staat vooral de doop van de Heer in de Jordaan op die dag centraal. Dan is het de stem van God zelf, die Jezus openbaart, aanwijst als zijn geliefde Zoon. In onze kerk vieren we dat op de zondag na Epifanie…

ga naar de Mededelingenbrief