Parochiebrief 28-1-2023; No. 2023.2. (73)

Van de pastoor  –

 Onze eerstvolgende viering is zondag 29 januari. Dan vieren we het hoogfeest van de Opdracht van de Heer in de tempel, bij veel mensen beter bekend als Maria Lichtmis. Voorafgaande aan de viering zullen in de parochiezaal kaarsen worden gewijd en zullen we in een kaarsenprocessie naar de kerk gaan, vandaar de naam “Lichtmis”. Deze processie staat symbool voor de intrede van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het “Licht dat voor alle volkeren straalt”. Omdat de teksten die bij de zegening en na de processie worden gesproken voor een aantal van ons onbekend zijn, treft u ze samen met de Bijbelse achtergrond van dit feest en de beschrijving van de rituele handelingen verderop in dit parochieblad. 

ga naar de Parochiebrief