Parochiebrief H. Martinus te Groningen 13-10-2023; No. 2023.18 

Van de Pastoor –

Rome, Together en Theresia 

Eind september reisden Maarten en ik af naar Rome. We waren afgelopen zomer niet op vakantie geweest en wilden er nog wel even tussen uit. Dat ons reisdoel Rome was werd ons ingegeven door het feit dat die stad in die dagen ook het reisdoel van enkele duizenden jongeren was. Op initiatief van de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé had paus Franciscus hen en vertegenwoordigers van diverse kerken uitgenodigd om op 30 september onder het motto Together samen op het Sint Pietersplein te bidden voor de toekomst van de kerk. De aanleiding daarvoor was het feit dat op 4 oktober in Rome de rooms-katholieke bisschoppensynode zou worden geopend. De bedoeling van deze synode is dat de rooms-katholieke kerk zich via een synodaal proces ontwikkelt tot een meer luisterende kerk, waarin de stem van alle gedoopten gehoord wordt. Velen zien – hopend op vernieuwing van de kerk – naar de uitkomsten van deze synode uit. Een dergelijke synode is ook van belang voor de hele christenheid. Kan de uitkomst helpen om vorm te geven aan de opdracht van alle christenen van welke kleur of snit dan ook om het evangelie van Jezus Christus gezamenlijk vorm te geven? En dat is hard nodig in een wereld die kreunt en zucht onder geweld en oorlog, de klimaatcrisis en structurele armoede van miljoenen mensen. 

Een bijzonder reden voor ons was dat ook aartsbisschop Bernd was uitgenodigd om aan de oecumenische gebedsdienst deel te nemen, een voorbede uit te spreken en samen met andere “kerkleiders” de zegen te geven. In 2023 – driehonderd jaar nadat Cornelis Steenoven, de voorganger van aartsbisschop Bernd, door de toenmalige paus in de ban was gedaan – was het toch wel een bijzonder moment dat de bisschop van Rome en de aartsbisschop van Utrecht samen op het Sint Pietersplein de zegen zouden geven. 

Ga naar de Parochiebrief