PAROCHIEBRIEF H. MARTINUS TE GRONINGEN   27-10-2023; No. 2023.19  

Van de pastoor –

 Sinds de vorige parochiebrief is er nog geen einde gekomen aan het geweld tussen Israël en Hamas en is er de dreiging van escalatie van het geweld in de regio. Iedere dag worden we in het journaal geconfronteerd met verschrikkelijke beelden van doden en gewonden en verwoestingen, het lot van de door Hamas gegijzelde mensen is onzeker en angstig en de situatie voor de burgerbewoners van de Gazastrook is al even onzeker en angstig… In ons Kerkboek staat een formulier voor een mis voor de vrede. Het openingsgebed daarvan neem ik hieronder over en kunt u misschien wel gebruiken bij uw eigen dagelijkse gebeden. 

God, uit wie elk heilig verlangen, elke goede raad en ieder werk van gerechtigheid voortkomt, stort in de harten van alle mensen een oprecht verlangen naar vrede. Geef wijsheid en geduld aan hen die over het lot van de volken beslissen en maak ons bereid te werken aan gerechtigheid in deze wereld. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Gebeden voor Allerheiligen, Allerzielen en Willibrordus 

Hierboven gaf ik u de tekst van het openingsgebed (gebed van de dag) van de mis voor de vrede. Omdat in de komende twee weken zowel Allerheiligen, Allerzielen als Willibrord vallen wil ik u ook graag de gebeden van deze dagen doorgeven. 

Allerheiligen (1 november) 

Heilige God, velen zijn ons voorgegaan, onbekenden en bekenden, maar allen voor u onvergetelijk, mensen met een naam; laat de verbondenheid met hen ons hier en nu bewegen te zijn waartoe Gij ons roept: een lid van het lichaam, een stem in het koor, een steen in uw bouwwerk. Amen. 

Allerzielen (2 november) 

God, Schepper en Verlosser van allen die geloven, toon uw barmhartigheid aan allen die gestorven zijn: laat hen delen in de verrijzenis van uw Zoon en geef dat zij voor eeuwig uw licht aanschouwen en in uw vrede leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Ga naar de Parochiebrief