Parochiebrief H. Martinus te Groningen 2-12-2023; No. 2023.21 

 Eerstkomende vieringen 

Zondag 3 december, 11.00 uur – eucharistieviering; eerste zondag van de Advent 

Zondag 17 december, 11.00 uur – eucharistieviering; derde zondag van de Advent 

Van de pastoor –

 Zondag 3 december mogen wij als oud-katholieken van de parochie Groningen weer bij elkaar komen om eucharistie te vieren. Het is de eerste zondag van de Advent, het begin van de voorbereidingstijd op Kerstmis. De Advent is de liturgische periode waarin de verwachting van de komst en de wederkomst van Jezus Christus centraal staat. Wij leven niet alleen toe naar de herdenking van de komst van Jezus als een kind toen Hij in Bethlehem werd geboren, maar we zien daarbij – en dat zeker in de liturgie van de eerste Adventsweken – uit naar de definitieve komst van Christus als Hij het Koninkrijk van God, het Rijk van vrede en gerechtigheid, definitief komt vestigen. Terwijl het boven de Kreeftskeerkring steeds donkerder wordt, leven wij gelovigen toe naar de komst van Jezus Christus, het “Licht der wereld”, dat iedere mens wil verlichten. En dat licht hebben we meer dan ooit nodig. Wij leven in een wereld vol donkerheid: het aanhoudende geweld tussen Israël en Hamas, die al zoveel slachtoffers heeft gemaakt; een oorlog in Oekraïne waaraan geen einde lijkt te komen en noem al die oorlogsgebieden en ellende maar op. In ons eigen land hebben we de verkiezing van een nieuwe Tweede Kamer net achter de rug en nu moeten we maar afwachten of er een regering gevormd zal worden, die – zoals ik het vorige week in de voorbeden verwoordde – dienen zal “tot welzijn, vreugde, geluk en vrede van allen die in ons land wonen”. 

Ga naar de Parochiebrief