Parochiebrief H. Martinus te Groningen 5-1-2024; No. 104. 

 Eerstkomende viering 

Zondag 7 januari, 11.00 uur – viering Hoogfeest van de Openbaring van de Heer aan de volken (Epifanie) 

Van de Pastoor –

 Graag begin ik deze eerste parochiebrief met de wens: 

Veel heil en zegen in het nieuwe jaar! 

Gods zegen hebben we in het jaar van de Heer 2024 als wereld, als Nederland, als (Oud-Katholieke) kerk en als individuen nodig. 

De eerste lezing op 1 januari, het feest van de Naamgeving en Besnijdenis van de Heer, is ontleend aan de priesterlijke zegen uit Numeri (6, 22-27), velen van u waarschijnlijk wel bekend als een veel gebruikte zegenformule in de protestantse kerken. 

De HEER zegene u en behoede u; 

de HEER doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

Gezegend ben je als het licht van Gods aangezicht over ons schijnt. Ik vind dat een mooie uitdrukking. God is geen sfinx die met een starende blik over ons heen kijkt. Geen iets, geen vage kracht. Hij ziet ons aan. Hij wendt zich in liefde naar ons toe, verbergt God zijn aangezicht dan vervalt ons leven aan het donker. Het lichten van Gods gelaat betekent leven. Dat wij gezegend worden betekent dat wij de zegen door mogen geven zodat voor ieder mens en elk volk de weg van God en zijn beloften van de komst van een Rijk van vrede en gerechtigheid oplichten. Ik wens ons toe dat wij dat lichten van Gods gelaat over ons en onze wereld dit jaar, waarvan we net de drempel hebben overschreden, mogen ervaren. 

Ga naar de Parochiebrief