Dienstverlening

Als sint Martinusparochie willen we er voor elkaar zijn. Dit uit zich in de manier waarop we samen vieren maar ook in de betrokkenheid op elkaar. Gezamenlijk zorgen de parochianen er voor dat we samen kerk kunnen zijn.Onze parochianen weten als geen ander hoe het is om gast te zijn in een kerk, vandaar dat zij zich gastvrij opstellen naar u.

Samen vieren we het leven dat verder gaat dan alleen de zondagse eucharistieviering. Op verschillende momenten van het leven komen de gelovigen ook samen, zoals bij doop, communie, vormsel, huwelijk, ziekte en sterven.

De christelijke levensovertuiging vinden we van zo’n grote waarde, dat we dat niet voor onszelf willen houden. Daarom willen we onze diensten zo breed mogelijk aanbieden ook aan mensen die geen binding meer hebben met een kerk, maar wel een christelijke levensovertuiging hebben. Dit alles natuurlijk binnen de mogelijkheden van de geloofsgemeenschap.
Neemt u contact op met de pastoor wanneer u meer wilt weten.

Geboorte

Kinderzegen Uw kind is geboren. Dat is een zeer bijzondere gebeurtenis. Graag wilt u dat dit kind gezien wordt. Net zoals Jezus die in de …

Lees meer

Eerste heilige Communie

Een ieder die gedoopt is en in hun eigen kerkgemeenschap deelneemt aan de tafel van de Heer en met ons zijn tegenwoordigheid wil vieren, is …

Lees meer

Heilig Vormsel

Het heilig vormsel is de bevestiging van de beloften die door anderen bij de (kinder)doop werden afgelegd, meestal de ouders. Bij het vormsel neemt de …

Lees meer

Zegenen van relaties

Het is een belangrijke stap in het leven, wanneer twee mensen besluiten hun leven verder te delen. Graag willen we dat als gemeenschap vieren ten …

Lees meer

Pastoraal gesprek

Bij een pastoraal gesprek geven we tijd en aandacht aan u zelf en de mensen om u heen. Deze gesprekken kunnen over van alles gaan, …

Lees meer

Ziekte

U bent ziek. Dit kan kort zijn, langdurig of zelfs definitief. Hierbij willen wij u bijstaan. De kerk heeft meerdere manieren waarop zij de zieken …

Lees meer

Sterven

In de laatste fase van het leven blijft de Oud-Katholieke kerk u nabij. De palliatieve zorg bestaat uit gesprekken met de stervende en de naasten …

Lees meer

Vieringen

Naast de zondagse vieringen in de eigen parochiekerk bieden we ook de mogelijkheid om oecumenische vieringen te ondersteunen in zorginstellingen. Op die manier zijn wijzelf …

Lees meer