Heilig Vormsel

Het heilig vormsel is de bevestiging van de beloften die door anderen bij de (kinder)doop werden afgelegd, meestal de ouders. Bij het vormsel neemt de betrokkene deze beloften voor zijn of haar eigen rekening en wordt vervolgens ter bevestiging daarvan door de bisschop gezalfd met chrisma, een speciale olie. Vanaf dat moment wordt iemand als volwaardig volwassen lid van de parochie beschouwd.

In de laatste decennia treden in toenemende mate volwassenen van buiten de parochie toe. Als zij in een andere kerk waren toegelaten tot de heilige communie of het avondmaal, dan bestaat de toetreding in onze parochie, na de nodige catechisatie, uit een korte plechtigheid te midden van de gemeente in een zondagse dienst. Als iemand in een andere kerk is gevormd of daar belijdenis heeft gedaan, wordt het vormsel bij toetreding tot onze parochie niet verplicht gesteld. Wel leert de ervaring dat het heilig Vormsel anders wordt beleefd dan de belijdenis bij de protestantse tradities.

Bij de voorbereiding op het heilig vormsel is het belangrijk dat je je bewust wordt van datgene wat je gaat bevestigen ten overstaan van de hele kerk. Dat traject wordt doorgaans vormselcatechese genoemd. Hierbij gaan we gezamenlijk in op het persoonlijk geloof, hoe dat ten dienste kan staan van God en dus ook hoe je het geloof beleeft binnen de parochie en de gehele kerk. Het is dus de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan. Dit doen we rondom een aantal onderdelen van het sacrament, waarbij de geloofsbelijdenis centraal staat.

Bij voldoende belangstelling gaan we met een nieuwe groep starten. In zeven bijeenkomsten zullen we ons voorbereiden op dit feest. De bijeenkomsten hebben de volgende onderwerpen:

–       Kennismaking;

–       Geloofsbelijdenis;

–       Ik geloof (wat zeg je dan eigenlijk?);

–       Vergeving;

–       Pinksteren;

–       De zeven gaven van de heilige Geest;

–       Voorbereiden van de liturgie;

–       Aan tafel met de bisschop;

Heeft u interesse om mee te doen, neem dan contact op met de pastoor