Vieringen

Naast de zondagse vieringen in de eigen parochiekerk bieden we ook de mogelijkheid om oecumenische vieringen te ondersteunen in zorginstellingen. Op die manier zijn wijzelf ook in de gelegenheid dichter bij sommige parochianen te kunnen komen met de zondagse viering. De pastoor is enkele zondagen beschikbaar om voor te gaan in deze oecumenische vieringen. Wilt u als dienst geestelijke verzorging gebruik maken van onze diensten, dan kunt u contact opnemen
                                                                                        met de pastoor.