Ziekte

U bent ziek. Dit kan kort zijn, langdurig of zelfs definitief. Hierbij willen wij u bijstaan. De kerk heeft meerdere manieren waarop zij de zieken bij kan staan. De meest bekende is de ziekenzalving, waarbij we door gebed en zalving de zieke bijstaan in de ziekte en sterken voor de komende weg. Dit wordt door de pastoor gedaan. Ook kunt u thuis de communie ontvangen, wanneer u niet in staat bent naar de vieringen te komen. Hiervoor kan de pastoor, een lector of een andere toegewijde parochiaan bij u langskomen. Bij opname in een ziekenhuis wordt u verzocht dit aan de pastoor door te (laten) geven. Indien u daar prijs op stelt kan hij u daar bezoeken. Neemt u hiervoor contact op met het kerkbestuur of de pastoor.