Pastoraal gesprek

Bij een pastoraal gesprek geven we tijd en aandacht aan u zelf en de mensen om u heen. Deze gesprekken kunnen over van alles gaan, maar centraal staat hoe u in het leven staat en waar u tegenaan loopt. Bijvoorbeeld vragen rondom ziekte en levenseinde, studiekeuze, problemen op het werk of in een relatie, vragen rondom spiritualiteit of roeping. Blijde of droevige onderwerpen, we proberen u te helpen een weg te vinden; onze invalshoek is daarbij uw eigen levensbeschouwing of geloof, die juist in deze tijd zo onder druk kan staan. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk.

Ook bestaat de mogelijkheid het sacrament van de verzoening (biecht) te ontvangen. Neemt u daarvoor contact op met de pastoor.