Parochiebrief 19-8-2022; No. 2022.13. (64)

Van de pastoor – Komende viering 21 augustus 

A.s. zondag 21 augustus is de eerstkomende eucharistieviering. Wij vieren op deze elfde zondag na Pinksteren het hoogfeest van het Ontslapen van de H. Maagd Maria. Dit feest valt eigenlijk op 15 augustus, maar in de praktijk wordt dit in onze Nederlandse Oud-Katholieke Kerk op de zondag daarna gevierd. 

 Over de “ering en waardering” van Maria, de Moeder van de Heer, wordt zoals bekend in de wereldwijde oecumene verschillend gedacht. Over wat hiervoor vanuit een theologische invalshoek de reden is, heb ik een aantal jaren geleden voor een gesprek binnen de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken in Nederland, waarvan ik lid ben, een praatstuk als aanzet voor een discussie geschreven. Daarmee zal ik u in onze parochiebrief niet vermoeien. (Wie daarnaar nieuwsgierig is, wil ik het overigens best toesturen). In onze Oud-Katholieke Kerk worden theologisch en devotioneel – laat ik het zo zeggen – andere accenten gezet dan in onze Rooms-Katholieke zusterkerk. 

ga naar de Parochiebrief