Hemelvaartsdag

Iedereen is op Hemelvaartsdag vrij, maar wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart?

In Groningen vieren we sinds 2016 in de Oud-Katholieke parochie van de H. Martinus weer de Hemelvaart van de Heer op de dag zelf. Dat is toch wel bijzonder in een diasporaparochie, waar veel mensen van ver moeten komen. Toch vinden we het een erg belangrijk moment dat we niet zomaar voorbij moeten laten gaan. Het hoort namelijk bij de Paastijd en is een essentieel onderdeel van die Paastijd. Het markeert niet alleen het kerkelijk jaar, maar geeft ons ook een belangrijke levensles.

Donderdag

We vieren de Hemelvaart van de Heer op de veertigste dag in de Paastijd en dat is een donderdag. Met Hemelvaart vieren we dus dat Jezus Christus opgenomen is in de hemel. Dit gebruik hebben we overgenomen vanuit de Bijbel uit het boek van de Handelingen van de Apostelen van de evangelist Lucas. Daar staat: “Mijn eerste boek, Teofilus, ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven. Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer in leven was.” (Handelingen 1, 1-3).

Heilige Geest en wederkomst

Jezus heeft zijn leerlingen beloofd dat als Hij niet meer op deze aarde zou zijn er een andere helper zou komen om de leerlingen te troosten, maar ook om ze aan te vuren. Verder staat er aan het einde van de lezing uit de Handelingen van de Apostelen dat Jezus op dezelfde wijze zal komen als ze hem ten hemel hebben zien varen (Handelingen 1, 11). Dat geeft ons de hoop op de kracht van de heilige Geest en de verwachting van de terugkomst van Jezus. Als christenen verlangen we naar de komst van onze Messias. We geloven dat dan alles wat nog niet goed is in onze wereld rechtgezet zal worden.

Met Pinksteren vieren we dan dat de heilige Geest over de leerlingen wordt uitgestort. Daarmee krijgen ook wij de gaven van de heilige Geest om vol inspiratie te kunnen werken aan het zichtbaar maken van het goede van God in deze wereld. Dat noemen we Gods Koninkrijk.

Loslaten

Maar voordat we Pinksteren kunnen vieren moeten we eerst Hemelvaartsdag vieren. We moeten leren loslaten om zo ook op eigen benen te kunnen staan. Om los te komen van wat ons bindt op deze aarde om zo vrij te kunnen zijn in deze wereld. Zo kunnen we anderen bevrijden van onrecht, troosten in het lijden en weer oprichten als geliefde kinderen van God.

Pastoor Victor Scheijde